برگزاری دوره های توانمند سازی جوانان بومی شهرستان توسط شرکت پالایش گاز فجر جم
شرکت پالایش گاز فجر جم جهت آماده سازی تعدادی از متقاضیان استخدام در شرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه و موفقیت در مصاحبه ورودی اقدام به برگزاری دوره های توانمندسازی فنی-تخصصی و روانشناسی شخصیت نموده است.
ویژگی این دوره ها استفاده همزمان از اساتید دانشگاه و کارمندان باتجربه پالایشگاه فجر جم می باشد.
این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود حمایت از استعداد های منطقه را در دستور کار خود قرار داده است.
   1398/5/12 11:27
  
تعداد بازدید :  1111